Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Stałe zmiłowanie do żagli

Stałe zmiłowanie do żagli

26 Mar, 2015

W Polsce od lat rozwija się stałe zmiłowanie do żagli: jachting jako żeglarstwo hobbystyczne, dla przyjemności obcowania z naturą znany jest już od ponad 400 lat. Kiedyś był to bardzo elitarny sposób spędzania wolnego czasu, dostępny jedynie dla osób bardzo zamożnych.

Za ojczyznę tego rodzaju rozrywki uważana jest Holandia. Pierwsze wzmianki z XVI w. mówią o jednostkach, na których podróżowano dla przyjemności.

„łodzie mają tę wspólną cechę z końmi, że jeżeli ktoś używa ich do pracy, to będzie to również czynił dla przyjemności.”

Wg zapisów z początku XVII w. (19 kwietnia 1601 r. ) Holender Henry de Voogt miał odbyć samotny rejs do Londynu „w małej, otwartej łodzi, bezinteresownie i zupełnie samotnie, jedynie z pomocą opatrzności bożej”. W tym okresie powstały pierwsze kluby i bractwa żeglarskie na terenie Holandii, Wielkiej Brytanii, Prus, Francji, Danii. Wtedy też w Londynie zaczynają się spotykać „capehornowcy” w tawernie „Pod Syreną”.

Król angielski Karol II posiadał własna flotyllę jachtów żaglowych i organizował pierwsze regaty: oficjalnie pierwsze regaty odbyły się na Tamizie 1 X 1661 r. na trasie Greenwich-Gravesend, pomiędzy królem a księciem Yorku na jachtach Catherine i Anne – stawką było 100 gwinei, które wygrał król. Pierwszy klub żeglarski powstał z członków flotylli Newskiej (141 jednostek), zainspirowany przez cara Rosji, Piotra I. Za najstarszy zachodnioeuropejski klub uważany jest powstały w 1720 r. w Irlandii Cork Harbour Water Club. Inne znane kluby z tego okresu to: Cumberland Society, Poyal Thames Yacht Club. Najlepsze lata rozwoju żeglarstwa to koniec XIX w. i początek XX w. Okres ten nazywany jest nawet ‘Wielkim jachtingiem”. Wtedy powstaje tez etykieta żeglarska, a wody przemierzają wspaniałe szkunery i kutry regatowe o olbrzymiej powierzchni żagli.

Angielski słownik z 1670 r. określa jacht jako „holenderski statek spacerowy”, oksfordzki słownik z tego okresu słowo „jacht” wywodzi od słowa „gonić”.

Przynależność do grona jachtmenów była zawsze nobilitująca i przynosiła zaszczyt, była to wszak kiedyś rozrywka królów i arystokratów.

W Polsce pierwsze kursy prowadzone są od lat 20. XX w. Jako prekursora tego sportu uważa się doktora Józefa Jakóbkiewicza, który na terenie Syberii tworzy pierwsze Harcerskie Drużyny Wodne, powstaje Syberyjski Hufiec Żeglarski. 22 marca 1922 r. w Chojnowicach powstaje pierwszy Klub Żeglarski, a 21 lipca tego roku w Gdański – Klub Morski. W wyniku rosnącej popularności tego sportu w Tczewie 11 maja 1924 r. powołany zostaje do życia Polski Związek Żeglarski. Warto tu wspomnieć o Toruniu (do XVII w. będącego w spisach portów morskich), które to miasto odegrało niezwykle ważną rolę w tworzeniu polskiej świadomości morskiej – od 1906 r. w Gimnazjum im. M. Kopernika funkcjonuje szkolny Klub Wioślarski, a prof. Eugeniusz Gross, jako miłośnik żeglarstwa, propaguje wśród młodzieży tę formę spędzania wolnego czasu. Wielu rodaków to właśnie tu umiejscawia kolebkę polskich żagli – na Wiśle startowało w tym czasie do kilkudziesięciu jednostek (ok. 40). W Toruniu 25 października 1928 r. powołano Wojewódzki Komitet Obchodów Odzyskania Niepodległości, który wspólnie z innymi organizacjami ufundował dla Szkoły Morskiej w Tczewie wspaniały żaglowiec. Banderę na nim podniesiono na nim 13 lipca 1930 roku i nadano mu imię „Dar Pomorza”.

Obecnie Polacy znani są na całym świecie jako wytrawni żeglarze, ciężko jest znaleźć port, do którego nie zawitaliby już biało-czerwoni. Większość adeptów żeglarstwa pierwszy kontakt z wiatrem ma na Mazurach, jedynym niepowtarzalnym akwenie, którego urok znamy wszyscy. Tam też możemy spotkać wiele ciekawych i jedynych w swoim rodzaju konstrukcji, bo Polak popłynie na wszystkim… 😉

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin