Ogólnopolska giełda jachtów, łodzi i czarterów

Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych.

Zabezpieczenie przeciwogniowe elementów drewnianych.

16 Gru, 2013

Wraz z podnoszeniem standardów wyposażenia na jednostkach pływających, pojawia się coraz więcej elementów związanych z elektrycznością oraz obiegiem czy to gazu czy też wysokiej temperatury. Praktycznie każdy jacht wyposażony jest dziś w jakikolwiek układ elektryczny począwszy od oświetlenia, a skończywszy na wysoce zaawansowanych wiązkach elektrycznych. Każdy element elektryczny może stać się potencjalnym źródłem zwarcia, a co za tym idzie możliwością pojawienia się płomieni na pokładzie jachtu.

Wśród źródeł potencjalnego zapłonu należałoby wymienić także nieumiejętnie serwisowane elementy ogrzewania, instalacje gazowe, a nawet silniki spalinowe.

Szerokie stosowanie elementów drewnianych oraz drewnopochodnych może stać się źródłem szybszego rozprzestrzeniania się ognia na jednostkach pływających, a tego każdy chciałby uniknąć.

Zjawisko zapłonu materiałów drewnianych

Nawet krótkotrwałe działanie bardzo wysokiej temperatury lub ognia na drewno może spowodować jego zapłon. Należy również pamiętać o fakcie, że większość lakierów, olejów oraz farb jachtowych nie posiada właściwości uniemożliwiających zapłon, a wręcz żywice zawarte w farbach i lakierach należą do łatwopalnych. Podczas działania ognia przy tego typu materiałach stają się one nośnikami ognia i w znacznym stopniu wpływają na szybkie jego rozprzestrzenianie na inne materiały.

Rodzaje środków ogniochronnych

Do tej pory wśród środków ograniczających palność drewna występowały wyłącznie dwa rodzaje materiałów: farby pęczniejące oraz impregnaty solne. Każdy z tych środków posiada swoje ograniczenia jeśli chodzi o drewno egzotyczne, na którym stosowanie tych materiałów nie zostało dopuszczone. Dodatkowymi przeszkodami w stosowaniu tego typu materiałów na jachtach jest brak możliwości pokrywania innymi powłokami dekoracyjnymi, zakaz stosowania w warunkach podwyższonej wilgotności, a nawet wysoka toksyczność tego typu produktów.

Jeszcze w latach 90 została opatentowana nowa formuła środków ogniochronnych opartych na nowej, ekologicznej substancji ogniochronnej fosforanie żelaza III, substancji, która choć nie jest wcale rozpuszczalna w wodzie, to w wyniku procesów produkcyjnych zostaje uwodniona i jest dostępna w formie gotowego produktu ogniochronnego HOLZProf.

Czym charakteryzuje się HOLZProf?

Środek ogniochronny HOLZProf posiada unikalne właściwości, które pozwalają na głęboką penetrację drewna oraz wyrobów drewnopochodnych (np. sklejki). Wnikanie tej substancji ogniochronnej powoduje wiązanie się substancji czynnej z celulozą zawartą w drewnie, a następnie po odparowaniu nośnika w postaci wody fosforan żelaza III staje się praktycznie niewypłukiwalny. Niewątpliwą zaletą środka ogniochronnego HOLZProf jest możliwość pokrywania zabezpieczonego już drewna innymi powłokami dekoracyjnymi. Ze względu na to, że HOLZProf jest substancją bezbarwną i nie zmienia koloru materiałów na których jest stosowany, drewno pokryte powłokami dekoracyjnymi nie różni się swoim wyglądem od tego, które nie zostało wcześniej zabezpieczone przeciwogniowo.

Potwierdzenie właściwości przeciwogniowych HOLZProf

W toku szeregu badań reakcji na ogień elementów drewnianych zabezpieczonych środkiem HOLZProf przeprowadzonych przez jednostki notyfikowane w całej Europie, uzyskano wyniki potwierdzające właściwości ogniochronne wspomnianej substancji jako tej, która powoduje, że choć drewno jest ze swej natury materiałem łatwopalnym, to jednak po zastosowaniu środka HOLZProf staje się ono NIEZAPALNE czemu odpowiada klasa B-s1-d0 na podstawie normy PN-EN 13501 (materiał niezapalny, wydzielający minimalną możliwą ilość dymów przy działaniu zewnętrznego płomienia, pod wpływem ognia nie powstają płonące krople).

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Directory powered by Business Directory Plugin